32 215 51 81 poniedziałek - piątek godz. 7 - 15 ul. Legionów 239a, 43-502 Czechowice-Dziedzice

Legalizacja wag

Legalizacja wag

TOPS S.C. to autoryzowany punkt legalizacji wag. Świadczymy usługi  w zakresie legalizacji wag Klientom z Bielska-Białej, Czechowic-Dziedzic, Śląska, Podbeskidzia i Żywiecczyzny.

Chcesz mieć pewność, że Twoja waga jest sprawna i pomyślnie przejdzie legalizację?  Zajmujemy się kompleksowo przygotowaniem wag do legalizacji oraz wszelkimi formalnościami związanymi z procesem legalizacji wag. Zaufaj specjalistom i skorzystaj ze wsparcia TOPS w zakresie legalizacji wag.

Legalizacja wagi? Zgłoś już teraz

 • 48 33 812 20 86
 • tops@tops.pl

Czym jest legalizacja wagi?

Legalizacja wagi (ocena zgodności) to wydawane przez Urząd Miar potwierdzenie, że waga waży z określoną dokładnością znajdującą się na tabliczce znamionowej wagi. W skrócie oznacza to, stwierdzenie, że jest odpowiednio precyzyjna. Zgodnie z normami Unii Europejskiej każda waga używana np. w sklepie spożywczym musi posiadać ważną legalizację.

Jak długo jest ważna legalizacja wagi?

Producent do każdej nowej wagi powinien dołączyć deklarację zgodności, na której znajduje się data wykonania oceny zgodności. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 22 marca 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz.759) w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych:

 • wagi poddane ocenie zgodności po 26.04.2019 r. muszą być poddane pierwszej legalizacji ponownej przed upływem 2 lat, licząc od 1 grudnia roku, w którym dokonano oceny zgodności.

PRZYKŁAD
Waga poddana ocenie zgodności w maju 2020 r. musi być  poddana legalizacji ponownej przed 1 grudnia 2022 r.

 • druga i kolejne legalizacje ponowne powinny być wykonywane przed upływem 25 miesięcy licząc od daty dokonania legalizacji.

W przypadku wag, dla których wydane będzie świadectwo legalizacji, ważność legalizacji liczymy z dokładnością do konkretnego dnia miesiąca.

PRZYKŁAD
Jeżeli legalizacji dokonano 16 lipca 2020 r., legalizacja ważna jest do 16 sierpnia 2022 r.

W przypadku, gdy zostanie wydana tylko cecha legalizacji, termin ważności legalizacji określa się z dokładnością do miesiąca.

PRZYKŁAD
Legalizacji dokonano 16 lipca 2020 r., na wadze znajdować się będzie cecha legalizacji miesięczna „VIII” oraz roczna „22” (ważna do końca sierpnia 2022 r.).

Co zrobić, gdy legalizacja Twojej wagi wygasa?

Musisz wiedzieć, że to na Tobie, jako użytkowniku wagi, spoczywa obowiązek poddawania urządzenia okresowej legalizacji w terminie. Gdy termin legalizacji wagi zbliża się do końca, musisz zgłosić ją do legalizacji ponownej.

Gdzie legalizować wagę? Zyskaj spokój z TOPS

W TOPS zajmiemy się tym kompleksowo i wyręczymy Cię z wszelkich formalności. Odpowiednio przygotujemy wagę do przeprowadzenia legalizacji i zajmiemy się przeprowadzeniem procesu legalizacji. Wystarczy, że przywieziesz nam wagę (możemy ją też odebrać od Ciebie), a w TOPS zajmiemy się całą resztą.

Jakie wagi podlegają obowiązkowej legalizacji?

 1. używane w obrocie handlowym
 2. przy sporządzaniu lekarstw na receptę w aptekach
 3. wykorzystywane w placówkach medycznych
 4. w laboratoriach analitycznych i farmaceutycznych
 5. wykorzystywane przy wydawaniu opinii w postępowaniach sądowych przez biegłych i ekspertów
 6. używane podczas kontroli celnych
 7. stosowane w obliczaniu opłat targowych, podatków, premii, kar, upustów, odszkodowań, itp.

Słownik pojęć dot. legalizacji wag

Legalizacja

Zespół czynności obejmujących sprawdzenie, stwierdzenie i poświadczenie dowodem legalizacji, że przyrząd pomiarowy spełnia wymagania.

Legalizacja pierwotna

Wykonywana jest przed wprowadzeniem danego egzemplarza przyrządu do obrotu lub użytkowania.

Legalizacja ponowna

Wykonywana jest w stosunku do przyrządów pomiarowych wprowadzonych do obrotu lub użytkowania.

Dowód legalizacji

Świadectwo legalizacji lub cecha legalizacji umieszczana na przyrządzie pomiarowym, poświadczające dokonanie legalizacji.

Kup wagę z legalizacją

Masz pytanie? Skontaktuj się z nami

Odpowiadamy błyskawicznie
 • 48 33 812 20 86
 • tops@tops.pl

Łatwo nas znaleźć

„TOPS” S.C. Krzysztof Ziomek, Piotr Sierek
ul. Legionów 239a
43-502 Czechowice-Dziedzice

 • tops@tops.pl
 • +48 32 215-51-81